Langs kysten mellom Svelvik og Helgeroa finner du et vakkert kulturlandskap, mange severdigheter og en vakker skjærgård med kritthvite badestrender, svaberg som skapt for en tur med fiskestanga, rustikke kystsamfunn, havbris, måkeskrik og sjølukt, og ikke minst; det er på samme kyststrekning du finner Norges lengste og best tilrettelagte kyststi - kyststien i Vestfold!

Vi skal ta deg med på tur langs den vakre Vestfoldkysten – full av historie, kulturminner og praktfull natur. Vi vil ta i bruk føtter eller sykkel avhengig av hvilken strekning vi besøker. Mange assosierer Vestfoldkysten med de merkede kyststiene, ikke så rart, det var jo Vestfold som var det første fylket i landet til å merke kyststier. Vestfold har også det største nettverket av kyststier i landet. Vi vil presentere noen av traséene til kyststien i Vestfold, men vi vil også ta mange avstikkere på stier langs kysten som ikke er merket kyststi, men som allikevel er verdt en tur.

Kyststien i Vestfold

Vestfoldkysten har attraktive friluftsområder av nasjonal betydning. Mange områder er sikret som friområder for all fremtid. Her kan du kose deg og slappe av på blankskurte svaberg, på badestrender og i den rike skjærgården på din vandring langs kyststien. Fra Svelvik i nord og til Helgeroa i syd finner du merkede kyststier.

 

Kyststien i Vestfold er i hovedsak etablert som en sammenhengende vandringsrute på etablerte stier og mindre veier. Den er forsøkt lagt der du møter vakker kystnatur og interessante kulturminner. Mange steder slynger stien seg helt ut på strandkanten og over svabergene som preger landskapet. Andre steder kommer du opp på høye, skogkledde åser der du kan stoppe opp og skue ut over havet. Kyststien er hele tiden merket med den lyse blåfargen. I skogen omkring kan du fritt ferdes dersom du ønsker noen avstikkere ut fra Kyststien. Her gjelder den norske allemannsretten. Regler er slått opp på info-tavlene langs stien.Dette er kyststien

 

«Kystien» er en merket gangsti som er tilgjengelig for alle. Hensikten er å sikre ferdselsrett i kystsonen og på den måten å åpne mulighet for at folk flest skal få adgang til vandring i den vakre strandsonen. Det vil gi befolkningen muligheter til varierte friluftsaktiviteter, naturopplevelser og nyte stillheten i strandsone og skjærgård.

Det er inngått avtale med grunneiere om merking. Hvor det er mulig legges det opp til kontakt mellom det offentlige veinettet og kyststiene for at man lettere kan gå inn på kyststiene på forskjellige steder, enten fra buss, egen bil eller sykkel. Kyststiene binder ofte de sikrede friluftsområdene sammen. Det legges også opp til å bedre tilgjengeligheten til kulturminner i området rundt kyststi, for eksempel gjennom skilting. De merkede kyststiene er i hovedsak tilrettelagt for ferdsel til fots. Noen steder går kyststien over stokk og stein (eller svaberg), mens andre plasser kommer en frem med barnevogn.

Arbeidet med å bygge kyststier i Norge har kommet lengst rundt Oslofjorden. Fra Oslo er det nesten sammenhengende kyststi til Helgeroa på fylkesgrensa mellom Vestfold og Telemark. Den første kyststien i Norge ble åpnet i Brunlanes (nå Larvik kommune) i Vestfold på slutten av 1980-tallet. Siden er det åpnet flere kyststier i de fleste kommuner rundt Oslofjorden, og ellers i landet er det også en del kommuner som har laget kyststi de siste årene. Kystkommunene, fylkeskommunene og Oslofjordens Friluftsråd har vært sentrale parter i planlegginen og tilretteleggingen av kyststiene.

 

Oversikt og informasjon om friområder og kyststier finnes i kommunale brosjyrer og i Oslofjordguiden, utgitt av Oslofjordens Friluftsråd. Oslofjordguiden kan bestilles på www.oslofjorden.org.